Musiikinluetteloinnin ABC

RDA-kuvailusäännöt

Jaska Järvilehto 08.11.2021 (päivitetty 07.12.2021)

RDA-kuvailusäännöt otettiin käyttöön Kansalliskirjastossa ja Melinda-yhteisluettelossa vuonna 2016.

RDA-lyhenne tulee sanoista Resource Description and Access, vapaasti suomentaen suurin piirtein:

 • kirjastoaineiston sisällönkuvailu ja sen lisäksi
 • tieto siitä, missä muodossa sisältö on käytettävissä
 • ja miten siihen pääsee käsiksi.

RDA-kuvailusäännöt perustuvat FRBR-käsitemalliin. Ne ohjeistavat aineiston entiteettien eli teoksen, ekspression, manifestaation ja kappaleen kuvailun, minkä lisäksi ne sisältävät ohjeet toimijan ja aiheen kuvailusta. RDA-säännöt määrittelevät entiteettien väliset suhteet sekä toimijoiden ja aiheiden suhteet entiteetteihin.

Teoksen kuvailu

Musiikkiteoksen kuvailtavia elementtejä ovat esimerkiksi:

 • tekijä (KANTO - kansalliset toimijatiedot)
 • ensisijainen nimeke (vertaa yhtenäistetty nimeke)
 • teoksen numerointi
 • sävellaji
 • musiikinlaji (SLM-sanasto)
 • esityskokoonpano (SEKO-sanasto)

Musiikkiteoksen tekijä

Musiikkiteoksen päävastuullinen tekijä (creator) on aina säveltäjä. Kääntäen ilmaistuna: musiikkiteoksen päävastuullinen tekijä ei voi koskaan olla mikään muu kuin säveltäjä. Säveltäjällä on teokseen creator-tyyppinen tekijä-suhde.

Musiikkiteoksella voi säveltäjän lisäksi olla muitakin tekijäsuhteita (contributor). Esimerkiksi sanoittaja on vastuussa laulun tekstistä. Sanoittaja ei kuitenkaan voi olla laulun päävastuullinen tekijä eikä libretisti voi olla oopperan päävastuullinen tekijä.

Koostetyyppisen teoksen kuvailu

Aggregaattiteos on koostetyyppinen teos, joka sisältää useita yksittäisiä teoksia. Kaikki musiikkijulkaisut, jotka sisältävät useita teoksia, kuten CD-albumit ja nuottikokoelmat, ovat koosteita. Koosteelle voidaan merkitä päävastuullinen tekijä, jos sama tekijä on (tai samat tekijät ovat) vastuussa kaikista koosteen teoksen sisältämistä yksittäisistä teoksista.

Koosteen tekijyys on ongelmallinen etenkin populaarimusiikin kuvailun kannalta. RDA-kuvailusääntöjen mukaan esittäjä ei ole musiikkiteoksen tekijä. Esittäjällä ei siis voi olla myöskään koosteeseen creator-tyyppistä suhdetta. Ergo: Eppu Normaali ei ole Eppu Normaalin levyjen tekijä. MOT

Ekspression kuvailu

Musiikkiteoksen ekspression kuvailtavia elementtejä ovat

 • esimerkiksi:
 • esittäjä
 • sovittaja
 • esityksen tai sovituksen esityskokoonpano
 • nuottijulkaisun sivumäärä
 • äänitteen tai videotallenteen kesto

Manifestaation kuvailu

Musiikkiteoksen manifestaation kuvailtavia elementtejä ovat esimerkiksi:

 • sisältötyyppi (esim. esitetty musiikki tai nuottikirjoitus)
 • mediatyyppi (esim. audio tai käytettävissä ilman laitetta)
 • tallennetyyppi (esim. äänilevy tai nide)
 • liiteaineisto (esim. tekstiliite)

Marc 21-sovellusohje (RDA)

Kumean ja Muusan ylläpitämät sovellusohjeet opastavat, miten RDA-kuvailua toteutetaan Marc 21 -formaatissa. Kumean sovellusohje on kaikille aineistoille yhteinen. Muusan sovellusohje sisältää musiikin kuvailun erityistapauksia.

Ole tarkkana sovellusohjetta lukiessa: onko kyse teoksen, ekspression vai manifestaation kuvailusta?