Musiikinluetteloinnin ABC

Musiikinkuvailun käytännölliset lähtökohdat

Jaska Järvilehto 22.11.2021 (päivitetty 03.12.2021)

Miksi kirjastoaineistoa kuvaillaan?

  • Kirjastoaineistoa kuvaillaan, jotta se voidaan sijoittaa osaksi kokoelmaa.
  • Kirjastoaineisto sijoitetaan osaksi kokoelmaa, jotta se on löydettävissä.
  • Kirjastoaineiston on oltava löydettävissä, jotta sitä voidaan käyttää.

Hyvä kuvailu on johdonmukaista. Kun samankaltaiset aineistot kuvaillaan aina samoilla periaatteilla, kuvailu vastaa kysymykseen: "Mikä tässä aineistossa on yhteistä kokoelman muun aineiston kanssa?"

Kun kokoelma on kuvailtu johdonmukaisesti, on tiedonhakijan mahdollista arvioida aineiston erityispiirteitä. Kuvailu vastaa tällöin myös kysymykseen: "Mikä tässä aineistossa on erityistä suhteessa kokoelman muuhun aineistoon?"

Tehtävä

Pohdi miksi kirjastojen yhteisessä Melinda-tietokannassa voi olla useita erilaisia kuvailutietueita samasta musiikkijulkaisusta.