Musiikinluetteloinnin ABC

Eri musiikinlajit kuvailun kannalta

Jaska Järvilehto 22.11.2021 (päivitetty 07.12.2021)

Musiikinkuvailun kannalta musiikki jaetaan kolmeen kategoriaan: kansanmusiikkiin, populaarimusiikkiin ja taidemusiikkiin.

Jaottelu ei ole arvottava, vaan se kertoo kuvailijalle, mitä lähestymistapaa kuvailtavaan musiikkiaineistoon missäkin tapauksessa sovelletaan. Rajanveto ei aina ole yksiselitteistä, joten kuvailijan tulee arvioida käytettävä lähestymistapa tapauskohtaisesti.

Kansanmusiikki

Teoksen säveltäjä ei usein ole tiedossa tai teoksella ei voi varsinaisesti edes sanoa olevan säveltäjää. Teos on voinut kulkea kuulonvaraisesti tai muistiin merkittynä vuosisatojen ajan. Sama teos voidaan tuntea eri nimillä. Teoksen esitykset voivat vaihdella paljonkin, jopa saman esittäjän esittäminä. Kuvailtavaa "teosta" ylipäänsä voi olla mahdoton hahmottaa.

Populaarimusiikki

Vaikka teoksen säveltäjä tiedetään, "suuri yleisö" ei välttämättä yhdistä teosta tiettyyn säveltäjään. Teos henkilöityy usein esittäjään ja joskus jopa tiettyyn esitykseen. Teos on yleensä nimetty yksiselitteisesti.

Taidemusiikki

Teos on yleensä osa tietyn säveltäjän teosten kokonaisuutta. Teoksia ei välttämättä ole varsinaisesti nimetty, vaan ne on voitu eritellä esimerkiksi sävellystyypin, sävellajin ja/tai tempomerkinnän perusteella. Teoksia esitetään yleensä säveltäjän esitysohjeiden mukaisesti tai muuten vakiintuneella tavalla.